понедельник, 17 октября 2016 г.

Eeluuringu tulemused

Osalesid:
Ehte Humanitaargümnaasium, Pärnu Tammsaare kool, Pärnu Vanalinna Põhikool, Pelgulinna Gümnaasiumi õpilased ja vanemad. 

Nb! Vanemad hindasid oma lapse oskuseid.


Milliseks hindate täna oma oskuseid?/Как Вы оцениваете свои умения на сегодняшний день?

Suhtlemisoskus: 24% pigem halb; 76% pigem hea
Kultuuriline teadlikkus: 29% pigem halb, 71% pigem hea
Eneseväljandusoskus ja enesekindlus: 15% pigem halb, 85% pigem hea
Meeskonnatöö oskus: 1% pigem halb, 99% pigem hea
Probleemilahendamise oskus: 7% pigem halb; 93% pigem hea
Digitaaltehnoloogiate kasutamise oskus: 14% pigem halb, 86% pigem hea. 

Ootused laagrile: 
Õpilased: leida uusi sõpru, õppida teisi inimesi tundma, õppida keelt, et oleks tore ja huvitav, meeskonnas tegutsemist, digiteemadel asjalike asjade õppimist, Pärnuga tutvumist. 

Vanemate ootused: et laps saaks erinevates situatsioonides hakkama, keelelist kogemust, uusi sõpru, tutvumist teise ümbrusega (kooliga). Silmaringi laienemist ja eekõige keelepraktikat. 

Mida kardate?
Ei ole varem üksinda laagris olnud
Keeleoskus pole piisav
Kardan natuke avalikult esineda


Комментариев нет:

Отправить комментарий